Vår Verksamhet Vi arbetar med att skapa förutsättningar och möjligheter för  små och stora  företag. På vara sidor får du information om Systematiskt Arbetsmiljöarbete och vad ISO 9001:2000 innefattas av. Du företagare som inte har kommit fram till att ha ett fungerade Arbetsmiljöarbete, får med enkla medel och till rimlig kostnad hjälp med att börja arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete eller ISO 9001:2000 Vi har Mer än 30 års erfarenhet av Arbetsmiljöarbete, Riskanalysering, Konsekvensbedömning, Arbetsmiljöplanering mm.  
© MEDIX Management Tel: 070-678 1770 mail: info@medix.se Huvudkontor: SUNDSVALL
MEDIX
Vill du veta mer Vill du veta mer Brand Utbildningar