ISO 14001 en kort beskrivning ISO 14001 är ett verktyg som ska hjälpa ditt företag att identifiera, prioritera och hantera miljörisker som en del av den normala verksamheten. Standarden tillåter att företaget koncentrerar sig på de frågor som för tillfället bedöms viktigast. ISO 14001 kräver att företaget åtar sig att förhindra föroreningar av miljön samt även åtar sig ständiga förbättringar som en del av ledningens normala verksamhet. Standarden är uppbyggd på det vanliga förbättringshjulet (Deming/PDCA- cirkeln). -  Planera -  Genomföra -  Följ upp Förbättra och använda språkbruk och beteckningar som är etablerade i ledningssystem.
ISO  14001
© MEDIX Management Tel: 070-678 1770 mail: info@medix.se Huvudkontor: SUNDSVALL
MEDIX