Systematiskt brandskyddsarbete  
© MEDIX Management Tel: 070-678 1770 mail: info@medix.se Huvudkontor: SUNDSVALL
MEDIX
Brandskyddsansvarig: - Planera, fördela och samordna brandskyddsarbetet. - Underhålla/uppdatera dokumentationen. - Planera och genomföra brandskyddsutbildningar. - Samverka med räddningstjänst och andra myndigheter. - Sammanställa rapporter inför tillsyn och rapportera till VD. - Delta vid regelbunden tillsyn. Brandskyddsombud: - Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan/åtgärda inom ramen för kompetens. - Rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig. Föreståndare Brandfarlig vara: delegering Utfärdare Heta arbetstillstånd: blankett