ETT ARBETE MED KVALITET Många företag ser införandet av ett kvalitetslednings-system som ett stort steg framåt i att styra och föbättra sina huvudprocesser . Andra företag reagerar helt enkelt på sina kunders krav att deras leverantörer bör ha lämpliga kvalitetssystem. ISO 9001, den internationella kvalitetssystemstandarden ger vägledning i hur man ska driva ett kvalitetssystem.
ISO   9000-14000 
© MEDIX Management Tel: 070-678 1770 mail: info@medix.se Huvudkontor: SUNDSVALL
MEDIX
Innehåll Innehåll Brand