Om oss  
Vi arbetar med små som stora företag. Vår affärsidé är: Identifiera och reducera risker genom Verksamhetsanpassade åtgärder. Vår affärsidé ligger till grund för vårt synsätt gällande arbete med prioriterat Systematiskt arbetsmiljöarbete. Att prioritera "rätt" d.v.s. att ge våra uppdragsgivare fördelaktig avkastning på investerat kapital i form av minskad sannolikhet för uppkomst av skador, tidsmässigt, kortare driftavbrott. Ett logiskt tankesätt då dagens tempo krav på att: "Just in time"  -leveranser från företag bara ökar!
Kenneth Pettersson   Har mer än 30 års erfarenhet av att jobba med förebyggande säkerhetsarbete, både inom Sverige och internationellt.
© MEDIX Management Tel: 070-678 1770 mail: info@medix.se Huvudkontor: SUNDSVALL
MEDIX
Mer info Mer info Brand