AFS 2015:4 
Nya föreskrifter från och med 31 mars 2016 Den 31 mars 2016 ersattes de allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).    
© MEDIX Management Tel: 070-678 1770 mail: info@medix.se Huvudkontor: SUNDSVALL
MEDIX
Presentation (Pdf) Presentation (Pdf) Arbetsmiljöplan Brand