Arbetsmiljöutbildning
© MEDIX Management Tel: 070-678 1770 mail: info@medix.se Huvudkontor: SUNDSVALL
MEDIX
Anpassade utbildningar inom området arbetsmiljö utföres löpande. Planering med dig som företagare så att omfattning på ordinarie arbete störs så lite som möjligt. Vi jobbar utifrån Arbetsmiljöverkets förfatningssamling (AFS)